วัวชน วัวแทงประเทศลาว 5

วัวชน, วัวแทงประเทศลาว, 5