นางฟ้าดอกปุด - วงสะไบ.เพื่อชีวิต

นางฟ้าดอกปุด, วงสะไบ, เพลงเพื่อชีวิต, เพื่อชีวิต, เพลงใต้, คนใต้, ภาคใต้, นครศรีธรรมราช ดอนจิก, เชียรใหญ่