การวาดภาพร่างกายมนุษย์ในPerspective :วิธีการถึงคนวาดในPerspective

ศิลปะ,รูป,การวาดภาพ,แบบ,มนุษย์,ร่างกาย,เพื่อให้, scale, perspective,บทเรียน

วิธีการเรียนรู้ถึงคนวาดในperspectiveกับบนเคล็ดลับชำนาญนี่แบบฟอร์มศิลปะยากนี่บทเรียนศิลปะวิดีโอฟรีบนคนการวาดภาพ.ชำนาญ: Craig Browder Bio: Craig Browderที่การวาดภาพการเริ่มต้นอายุก่อน.เขามีวิทยาลัยเคนดัลล์จากปริญญาในการออกแบบอุตสาหกรรม. Filmmaker: Travis Waack