สีกาสั่งนาค น้องมุก อุทัยธานี

สีกาสั่งนาค, น้องมุก, อุทัยธานี

น้องมุก อิงฟ้า วราหะ อายุ 17 ปี จากจังหวัด อุทัยธานี เพลง สีกาสั่งนาค ศิลปิน ช้างเผือก เชือกไทย