กังหันลมแนวตั้ง

กังหันลมแนวตั้ง, จากวัสดุเหลือใช้, งานมหรรมวิทยาศาสตร์, 2554

กังหันลมแนวตั้ง จากวัสดุเหลือใช้ งานมหรรมวิทยาศาสตร์ 2554