คนดังลืมหลังควาย--ปัทมา กองแก้ว.mp4

คนดังลืมหลังควาย, ปัทมา, กองแก้ว